Lid worden

Share This:

Wilt u ook gebruik maken van de informatie op onze ledenpagina's en onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Wordt dan nu lid of donateur. Dat kost u slechts 5 minuutjes en € 30,- per jaar. Lidmaatschap voor scholen met een kind met Downsyndroom is gratis als de ouders lid zijn van onze vereniging!

U kunt dan gratis naar de contactavonden, met een aantrekkelijke korting deelnemen aan onze studiedagen, en bovendien ontvangt u geheel gratis onze informatiegidsen in kleur: 'de droom van down' voor het basisonderwijs en 'Ups & Downs' voor het voortgezet onderwijs.

Aanmeldingsformulier ouders
Aanmeldingsformulier scholen
Aanmeldingsformulier professionals

Overige vragen/opmerkingen over uw lidmaatschap, mailt u ons op ledenadministratie@vim-online.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Het verenigingsjaar van de VIM loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Opzegging dient te geschieden voor het eind van het verenigingsjaar.