De jonge kleuter met downsyndroom

Share This:

Datum: vrijdag 29 september 2017 VOL!
belangstellenden kunnen zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Eventueel organiseren we dit jaar dan nog een 2e dag.
Tijd: 10:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
Plaats: BCN Utrecht Daltonlaan. routebeschrijving
Omschrijving: Voor de jonge kleuter met downsyndroom is een goede start op de basisschool van essentieel belang voor een goed geïntegreerde schoolcarrière.
Tegelijkertijd is er sprake van een specifiek leerprofiel als het gaat om leerlingen met downsyndroom. Ze ontwikkelen zich langzamer en hebben daarnaast meer tijd nodig om naar een volgend niveau te gaan. Bij de kleuter wordt nog regelmatig “peutergedrag” gezien wat voor de leerkracht en begeleiding in groep 1 een specifieke, duidelijke en goed gecommuniceerde aanpak vereist.
Er zal deze dag dan ook uitgebreid stilgestaan worden bij de specifieke ontwikkeling van het jonge kind met downsyndroom en het effect hiervan op het (leer)gedrag. Er zullen praktische handvatten aangereikt worden die een soepele integratie tot doel hebben. Naast een theoretische inleiding zal vanuit de praktijk door een onderwijsprofessional en ouder van een kleuter met downsyndroom teruggekeken worden op het eerste schooljaar. Hierbij zullen o.a. de volgende vragen centraal staan:

  • Hoe is het schoolteam voorbereid op de komst van de kleuter?
  • Hoe is dit eerste jaar verlopen?
  • Hoe is het jaar opgebouwd?
  • Waar liep men tegenaan? Hoe werd dit opgelost (of niet)?
  • Hoeveel en hoe werd de begeleiding ingezet?
  • Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen?
  • Hoe verliepen de sociale contacten?
  • Hoe verliep de zindelijkheidstraining?
  • Hoe verliep de communicatie met thuis?

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen voor wie daar behoefte aan heeft.
De studiedag wordt vanuit het perspectief van de interne- en ambulante begeleiding én ouders gegeven die recente ervaring hebben met de hier bovengenoemde vragen.

Half september krijgen alle aangemelde deelnemers de mogelijkheid om specifieke vragen aan te leveren bij de organisatie zodat het programma daar op aangepast kan worden.  Vanwege de spreiding van de zomervakantie wordt u verzocht zich vóór 15 juli op te geven.

Kosten: VIM-ouders: € 65
VIM-professionals: € 150
SDS-ouders: € 95

Aanmelden!