Integreren op praktijkschool of VMBO: ja het kan!

Share This:

Datum: vrijdag 9 maart 2018
Tijd: 10:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
Plaats: BCN Utrecht Daltonlaan. routebeschrijving
Omschrijving: Op dit moment zijn 8 leerlingen met downsyndroom bekend bij de VIM die integreren binnen het praktijkonderwijs. Vanuit het buitenland bestaat er veel literatuur en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn rondom integratie in het reguliere voortgezette onderwijs voor jongeren met downsyndroom en het effect op hun ontwikkeling.

Deze dag is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met een kind met downsyndroom op de praktijkschool /VMBO en dient als belangrijke informatiebron voor scholen die een leerling met downsyndroom reeds op school hebben of aangemeld hebben.

Naast een theoretisch kader rondom onderwijs integratie op het reguliere VO zal er vooral aandacht besteed worden aan kennis rondom de cognitieve ontwikkeling van tieners met downsyndroom en het belang van het stimuleren hiervan.

Kosten: VIM-ouders: € 65
VIM-professionals: € 150
SDS-ouders: € 95

Aanmelden!