Integreren op praktijkschool of VMBO: ja het kan!

Share This:

'Pedagogische en didactische aspecten van leerlingen met downsyndroom in het voortgezet regulier onderwijs'

Datum: vrijdag 9 maart 2018
Tijd: 10:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
Plaats: BCN Utrecht Daltonlaan. routebeschrijving
Omschrijving: Er zijn dit schooljaar voor zover ons bekend in heel Nederland elf leerlingen met downsyndroom die onderwijs volgen op een school voor praktijkonderwijs en één leerling op het VMBO. Daarnaast zijn er nog drie zogenaamde integratieklassen die ieder op zijn eigen wijze invulling geven aan voortgezet onderwijs voor leerlingen met downsyndroom.

Deze dag is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen met downsyndroom in het voortgezet onderwijs.

Naast de gelegenheid om met leerkrachten en begeleiders van andere leerlingen met downsyndroom kennis te maken en ervaringen te delen zullen wij een inhoudelijk programma verzorgen met de volgende onderwerpen:

  • Onderwijsintegratie en het belang van cognitieve ontwikkeling. Hilde de Haan (VIM)
  • Stimulering van het Denkvermogen. Floor van Loo (Stibco)
  • Dysfatische ontwikkeling. Jettie Buma (logopedist)
Sprekers: Jettie Buma is een zeer ervaren specialist op het gebied van dysfatische ontwikkeling, een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis waarbij het kind meestal veel meer begrijpt dan het zelf kan zeggen. Zij begeleidt veel leerlingen met downsyndroom op het regulier onderwijs. De spraak-taalontwikkelingsstoornis  werkt namelijk vaak als een belemmering in het onderwijsproces en kan er veelal voor zorgen dat de leerling niet op de juiste pedagogische/didactische manier  wordt aangesproken/uitgedaagd. Voor de VIM heeft zij de afgelopen 3 jaar de driedaagse cursus dysfatische ontwikkeling verzorgt en zal dan ook op deze dag stilstaan bij de dysfatische ontwikkeling van leerlingen met downsyndroom.

Floor van Loo is o.a. leerpotentie-onderzoeker en trainer Mediërend Leren en heeft veel kennis van het stimuleren van de cognitieve vaardigheden en is de drijvende kracht achter Desti. Ook zij heeft de afgelopen jaren VIM cursussen gegeven over “de bouwstenen van het denken”. Deze “bouwstenen” stelt de mens in staat de complexiteit van de wereld te begrijpen en oplossingen voor problemen te bedenken. De ervaring heeft geleerd dat voor een ieder die met leerlingen met downsyndroom werkt dit een eyeopener is. Op www.stibco.nl kunt u hier meer over lezen.

Kosten: Deze dag is alleen voor onderwijsprofessionals. U krijgt korting als u met meerdere personen vanuit dezelfde organisatie komt.

1 persoon: € 150 p.p.
2 personen: € 135 p.p.
3 personen: € 120 p.p.
4 personen of meer: 105 p.p.

Aanmelden!