Welkom

Share This:

VIM is een organisatie voor scholen, ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij de integratie van kinderen met downsyndroom binnen het onderwijs en de kinderopvang.


Op vrijdag 14 juni is de studiedag 'Een kind met downsyndroom in de klas'. Een algemene studiedag voor professionals die komend schooljaar gaan werken met een leerling met downsyndroom. Deze dag is helaas al VOL, u kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst.


De vernieuwde Ups&Downs is uit!

Aan de hand van 5 praktijkvoorbeelden laten scholen zien dat jongeren met downsyndroom goed kunnen meedraaien op het regulier voortgezet onderwijs.

José Smits (In1school) geeft in een vakkundig artikel aan dat wettelijk gezien inclusie in Nederland heel goed mogelijk is.

Voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs is een goede voorbereiding erg belangrijk. De gids bevat een mooi stappenplan om inclusie mogelijk te maken.

De gids is GRATIS beschikbaar.
Bestel exemplaren
Bestel de digitale versie


Wij bieden: