Welkom

Share This:

Zoals u wellicht het afgelopen jaar heeft kunnen vernemen is de VIM gestopt als vereniging en met de SDS een samenwerkingsconstructie aangegaan. Beide partijen zijn tot een consensus gekomen waarbij naar ieders volle tevredenheid de samenwerking een feit is geworden.

De VIM werkzaamheden zijn afgelopen schooljaar gewoon doorgaan en de studiedagen zijn zeer goed bezocht en geëvalueerd

Parallel aan deze samenwerking zijn we gestart met de Down Academy, een initiatief van de SDS met de vroegere VIM, met als belangrijkste doelstelling kinderen met downsyndroom zolang mogelijk te kunnen laten leren én meedoen op de reguliere school. De Down Academy is dé plek waar iedereen (wetenschappelijk) verantwoorde kennis over downsyndroom kan krijgen, via (individuele) trajecten op maat en via trainingen. De Down Academy berust op 3 pijlers:

  1. Het vergroten van de kracht van ouders met een kind met downsyndroom in de basisschoolleeftijd
  2. Aanbod van trainingen voor scholen/ individuele trainingen op maat voor professionals als ouders om kennis uit te breiden en te verdiepen
  3. Opzetten van een zichtbaar netwerk van “ambassadeurscholen” en een Helpdesk zodat scholen en ouders direct informatie kunnen inwinnen

Voor het komende schooljaar 2020-2021 is er weer een nieuw studiedagenprogramma ontwikkeld. Via de website van de Down Academy kunt u hier binnenkort informatie over inwinnen met betrekking tot de inhoud en de aanmelding. In de toekomst zal alle huidige relevante VIM info geplaatst worden op de website van de Down Academy.

Wij kijken terug op meer dan 30 inspirerende VIM jaren en onze werkzaamheden gaan vanaf nu verder onder de naam Down Academy.

Kijk voor meer informatie op www.downacademy.nl