Advies

Share This:

Binnen de VIM zijn 2 adviseurs actief. Piet van Kesteren en Hilde de Haan kunnen scholen en ouders bijstaan bij vragen over het onderwijs van hun kind/leerling met downsyndroom. Deze adviezen zijn tot op bepaalde hoogte kosteloos.

Contactgegevens:
Adviseur Primair onderwijs
Piet van Kesteren (voormalig schooldirecteur in het Primair Onderwijs)
Tel. 0523-617219
Mobiel 06-20158591 (werk)
Email: p.v.kesteren@vim-online.nl

Adviseur Voortgezet onderwijs en studiedagen
Hilde de Haan
Mobiel 06-19537420
Email: hdehaan@vim-online.nl

Vanaf september 2016 is het tevens mogelijk de VIM uit te nodigen op locatie voor een algemene informatiebijeenkomst. In overleg met de VIM kan de inhoud hiervan worden bepaald. Ook de kosten zullen in overleg worden bepaald.