Contact

Share This:

Secretariaat VIM
Buys Ballotweg 102
3731 VL DE BILT
Email: bertien@vim-online.nl
op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 12 uur op 06-41778733

Ledenadministratie
Voor vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij Ruud Ansink
Email: ledenadministratie@vim-online.nl

Financiële administratie VIM
Graag rekeningen naar dit adres sturen. Mag ook digitaal.
t.n.v. R. Ansink
Driemasterwal 57
2317 GV Leiden
Email: penningmeester@vim-online.nl

Adviseur
Piet van Kesteren (voormalig schooldirecteur in het Primair Onderwijs)
Tel. 0523-617219
Mobiel 06-20158591 (werk)
Email: p.v.kesteren@vim-online.nl

Bestuur
vacature (voorzitter)
vacature (secretaris)
Ruud Ansink (penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door
Bertien van de Kerk bertien@vim-online.nl
PR&Communicatie
Hilde de Haan hdehaan@vim-online.nl
Organisatie van de studiedagen

De VIM is ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 40481337.
Bankrekeningnr: NL19 INGB 0007 400 390