Aanmelding scholen

Share This:

Voor scholen is het lidmaatschap van de VIM in principe gratis. Enige voorwaarde hierbij is dat de ouders van de leerling met downsyndroom lid moeten zijn van de VIM.
Het lidmaatschap van een school geldt voor al het personeel. Het is dus niet nodig om elke leerkracht apart aan te melden.

Contactgegevens

Op welke wijze bent u in contact gekomen met onze organisatie: via swvvia SDS of Down+Upvia internetvia ouders
geslacht:
voorletters:
tussenvoegsel:
achternaam:
emailadres*:
ik ben: ouder
leerkracht
intern begeleider
remedial teacher
rugzakbegeleider
schooldirecteur
anders nl.

Schoolgegevens

naam:
straat:
postcode:
plaats:
telefoonnummer:

Kind met Downsyndroom

naam:
geslacht:
groep:
geboortedatum:

Ik ben op de hoogte van het VIM privacy beleid