Nieuwe ALV op 4 april

Share This:

In verband met een te lage opkomst op de ALV van 15 maart j.l., heeft het bestuur een 2e ALV uitgeschreven op woensdag 4 april om 19:00 uur in De Bilt.

De VIM draait erg goed als we kijken naar de studiedagen, de adviesgesprekken en onze contacten met andere spelers in het downsyndroom werkveld. De afgelopen jaren hebben we hierin een mooie groei doorgemaakt.

Als vereniging staan we echter stil. Er is weinig tot geen inbreng van leden en de activiteiten die we organiseren naast de studiedagen worden slecht bezocht. De vereniging als orgaan om bij te horen en in deel te nemen lijkt niet meer van deze tijd. Dat merkt niet alleen de VIM maar zie je bijvoorbeeld ook terug bij sportverenigingen. Anno 2018 heeft men ook voor vragen of het delen van ervaringen heel andere vormen ter beschikking (bijvoorbeeld Facebook).

In een verenigingsvorm hebben we echter wel de hulp van leden nodig om zaken te kunnen veranderen of nieuwe te ontwikkelen. Het is dus tijd voor verandering.

Om de toekomst van de VIM te kunnen waarborgen willen we onze vereniging opheffen en onze activiteiten voortzetten in een andere organisatievorm. Hiervoor heeft het Bestuur toestemming nodig van de leden.

De algemene ledenvergadering was hiervoor uitgeschreven op 15 maart jl. maar is wegens te weinig aanmeldingen wederom niet doorgegaan. Voor het nemen van een beslissing was aanwezigheid van tenminste 3/4 van de leden nodig.

Statutair gezien moeten we minimaal één, maximaal vier weken na deze eerste ALV een tweede ALV uitgeschreven. Bij deze tweede ALV geldt geen minimale opkomst en kan er met de aanwezige leden altijd gestemd worden over het voorstel.

Op woensdag 4 april vindt daarom de tweede ALV plaats waar via stemming besloten zal worden om de VIM al dan niet op te heffen als vereniging. Tijdens deze avond zal er genoeg tijd zijn om vragen te stellen en uitleg te krijgen over het verdere beleid.

We zien en horen uw stem graag op 4 april bij Restaurant Amis in De Bilt.
U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom.

Graag aanmelden!

De VIM gaat dus zeker niet stoppen met haar werkzaamheden, alleen zal de organisatievorm zal veranderen. Daarnaast zal er intensief samengewerkt gaan worden met de SDS om gezamenlijk het onderwijs van kinderen met downsyndroom optimaal te laten functioneren.

Het studiedagen programma zal komend schooljaar gewoon weer aangeboden worden!

Kom naar de ALV en maak de VIM klaar voor de toekomst, voor alle kinderen met downsyndroom.

groet,

Ruud Ansink, Hilde de Haan en Bertien van de Kerk