studiedag ‘overgang naar groep 3’

Share This:

In het begin van het jaar plannen we altijd alle studiedagen in. Niet alle sprekers zijn dan nog bekend. Deze maken we bekend als alles rond is.

Voor de studiedag 'Meedoen in de onderbouw: overgnag naar groep3' hebben we Karin de Geeter gevraagd een bijdrage te leveren. Zij is werkzaam als orthopedagoog bij De Geeter en Munsterman en moeder van een zoon met downsyndroom van bijna 7 jaar die regulier onderwijs volgt. Vanuit haar achtergrond zal ook zij ongetwijfeld een betekenisvolle bijdrage leveren aan deze dag.

Meer informatie en aanmelden.