Studiedagen

Share This:

De studiedagen zijn bedoeld voor leerkrachten, ouders en overige betrokkenen (intern en ambulant begeleiders, schoolleiding, logopedisten, onderwijsassistenten enzovoort).

Locatie
Alle studiedagen, mits anders aangegeven, vinden plaats bij BCN aan de Daltonlaan in Utrecht. BCN maakt het mede mogelijk om de studiedagen te organiseren.

Prijzen 2017-2018
De VIM probeert als non-profit organisatie een kostendekkend, kwalitatief goed studiedagen programma te organiseren. We zijn heel blij dat BCN hier ons de komende jaren bij blijft ondersteunen.

Studiedag VIM-ouders Professionals SDS-ouders
3-daagse Dysfatische ontwikkeling € 195 € 450 € 285
De jonge kleuter met downsyndroom € 65 € 150 € 95
Echt meedoen in de onderbouw € 65 € 150 € 95
Leren vanaf groep 4 € 65 € 150 € 95
Naar het regulier voortgezet onderwijs € 65 € 150 € 95
3 daagse Denkstimulering € 195 € 450 € 285
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs € 65 € 150 € 95
Integreren op praktijkonderwijs of VMBO € 65 € 150 € 95
De peuter met downsyndroom € 65 € 150 € 95
Een kind met downsyndroom in de klas € 65 € 150 € 95

De prijzen voor de dag en meerdaagse studiedagen zijn inclusief lunch en een certificaat van deelname.

De studiedagen en cursussen van de VIM hebben betrekking op de begeleiding van kinderen met downsyndroom. Naast de docent is er doorgaans ook een ouder/begeleider van een kind met downsyndroom in het regulier onderwijs aanwezig. Mede door de aanwezigheid van ouders en ervaringsdeskundigen worden de dagen altijd hoog gewaardeerd.

De studiedagen worden in alle vertrouwen achteraf gefactureerd.

Aanmelding

U kunt zich digitaal aanmelden via onderstaande link. Hierbij vragen we u kennis te nemen van onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden