Integreren op praktijkschool of VMBO: ja het kan!

Share This:

'Pedagogische en didactische aspecten van leerlingen met downsyndroom in het voortgezet regulier onderwijs'

Datum: geannuleerd. Deze dag zal later in het jaar worden gegeven.
Tijd: 10:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
Plaats: BCN Utrecht Daltonlaan. routebeschrijving
Omschrijving: Er zijn dit schooljaar voor zover ons bekend in heel Nederland elf leerlingen met downsyndroom die onderwijs volgen op een school voor praktijkonderwijs en één leerling op het VMBO. Daarnaast zijn er nog drie zogenaamde integratieklassen die ieder op zijn eigen wijze invulling geven aan voortgezet onderwijs voor leerlingen met downsyndroom.

Vanuit het buitenland bestaat er veel literatuur en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn rondom  integratie in het reguliere voortgezette onderwijs voor jongeren met downsyndroom en het effect op hun ontwikkeling.

Deze dag is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen met downsyndroom in het voortgezet onderwijs.

Deze dag is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met een kind met downsyndroom op de praktijkschool /VMBO en dient als belangrijke informatiebron voor scholen die een leerling met downsyndroom reeds op school hebben of aangemeld hebben. Naast een theoretisch kader rondom onderwijs integratie op het reguliere VO zal er vooral aandacht besteed worden aan het uitwisselen van ervaringen met onderwijsprofessionals.

Kosten: Deze dag is alleen voor onderwijsprofessionals. U krijgt korting als u met meerdere personen vanuit dezelfde organisatie komt.

1 persoon: € 150 p.p.
2 personen: € 135 p.p.
3 personen: € 120 p.p.
4 personen of meer: 105 p.p.

Aanmelden!