Leren vanaf groep 4

Share This:

Leren vanaf groep 4: maatwerk in de klas

Datum: vrijdag 25 januari 2019
Tijd: 10:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
Plaats: BCN Utrecht Daltonlaan. routebeschrijving
Omschrijving: De cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling verloopt bij kinderen met downsyndroom vaak niet “volgens het boekje”. De verschillen worden vaak groter naarmate de kinderen ouder worden. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn voor de verdere schoolloopbaan van het kind met downsyndroom als er maar op de juiste manier geanticipeerd wordt op de specifieke onderwijsbehoeften.

Hilde de Haan zal een theoretische inleiding geven over integratie van leerlingen met downsyndroom. Zij zal oa stil staan bij zelfstandig werken, schoolse vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling, functionele integratie etc.

Els Lombarts (ambulant begeleider bij Flexinos) heeft veel ervaring met het begeleiden van kinderen en zal vanuit haar ervaring ingaan op de cognitieve ontwikkeling van kinderen in groep 4.

Silvia van Beek (begeleider) heeft erg veel ervaring met het aanpassen met bestaande lesmaterialen voor o.a. de cognitieve vakken. Zij zal veel voorbeelden laten zien en toelichten.

Tot slot staan we deze dag stil bij het feit dat integratie van leerlingen met downsyndroom niet hoeft op te houden na groep 8. Danielle Knuiman is als intern begeleider op basisschool de Oversteek in Nijmegen sinds groep 6 betrokken bij een leerling met downsyndroom en houdt zich op dit moment bezig met het  zorgvuldig zoeken naar een passende reguliere plek voor deze leerling op het voortgezet onderwijs volgend jaar.

Kosten: VIM-ouders: € 65
VIM-professionals: € 150
SDS-ouders: € 95

Aanmelden!