VIM Bestuursdag

Share This:

Begin februari heeft de VIM bestuursdag in Utrecht plaatsgevonden. Tijdens die dag heeft Klazien Steen aangekondigd dat zij haar voorzitterschap in oktober 2017 zal neerleggen en Bertina Slager heeft toegezegd om op korte termijn toe te treden in het VIM bestuur. Zij wordt nu ingewerkt om de voorzittersfunctie na de zomervakantie over te nemen.

Nog steeds is het bestuur niet op volle sterkte. Met Ruud Ansink als nieuwe penningmeester en Bertina Slager als toekomstige voorzitter zijn we op zoek naar minstens 2 nieuwe bestuursleden. Hiervan wordt verwacht dat zij de inclusie gedachte van de VIM onderschrijft en wil helpen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor optimaal regulier onderwijs aan leerlingen met downsyndroom.

Door de professionele ondersteuning van Bertien van de Kerk en Hilde de Haan is het mogelijk dat de VIM de studiedagen kan blijven organiseren. Deze dag stond verder in het teken van visievorming rondom onderwijs aan leerlingen met downsyndroom, mogelijkheden onderzoeken om nog meer samen te werken met diverse organisaties, mogelijkheden om social media in te zetten ten aanzien van PR en marketing, evalueren van de studiedagen en het faciliteren van ouders in hun zoektocht naar regulier voortgezet onderwijs.