VIM

Share This:

Op deze site vindt u praktische informatie over integratie en onderwijs aan kinderen met downsyndroom.

De VIM, opgericht in 1986, is een oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs.

Steeds meer kinderen met downsyndroom beginnen hun schooltijd in het reguliere basisonderwijs en doorlopen de basisschool tot en met groep 8. Daarnaast neemt de deelname van kinderen met downsyndroom aan het regulier voortgezet onderwijs gestaag toe. De VIM zoekt samen met ouders, schoolbesturen en leerkrachten naar goede vorm en inhoud van inclusie.

De VIM organiseert studiedagen voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders en verzorgt informatie- en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt de VIM intensief samen met andere organisaties op het gebied van downsyndroom en inclusief onderwijs. De VIM heeft ruim 1000 leden, waaronder behalve ouders ook scholen, begeleiders en andere betrokkenen.

Het doel van de VIM is het bevorderen van inclusie van mensen met downsyndroom.

De VIM is er voor:

  • ouders van kinderen met downsyndroom
  • scholen, leerkrachten, begeleiders en begeleidingsdiensten
  • kinderopvang en peuterspeelzalen
  • docenten en studenten van opleidings/nascholings-instituten (zoals PABO’s)
  • overheden, landelijke, provinciale en gemeentelijke, die betrokken zijn bij de besluitvorming, regelgeving en financiering van geïntegreerd regulier onderwijs
  • .... en iedereen die de doelstelling van de VIM onderschrijft en actief willen steunen.

Hoort u bij een van deze doelgroepen en onderschrijft u de doelstelligen van de VIM?

Word dan nu lid! Aanmelden