Privacy beleid

Share This:

22 mei 2018

VIM is een oudervereniging. VIM respecteert de privacy van alle leden van de vereniging en gebruikers van de website www.vim-online.nl VIM draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. VIM heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en contacten met VIM en de website.

Delen met derden
Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op onze website worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat VIM gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar ledenadministratie@vim-online.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Geslacht
• Voorletters
• Achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• e-mailadres
• Kindgegevens
• Schoolgegevens

VIM verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap of een aanmelding voor een studiedag.

Kind- en schoolgegevens gebruiken we om inzicht te krijgen over de ontwikkelingen in de integratie van kinderen met downsyndroom en om de ouders gericht te kunnen benaderen met informatie behorende bij de leeftijd van hun kind.

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt VIM naam en e-mailadres om u de digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

VIM verwerkt en bewaard alle lidmaatschapsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar ledenadministratie@vim-online.nl. VIM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen
VIM is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de leden daarvan direct op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Ruud Ansink, ledenadministratie@vim-online.nl