Visie

Share This:

Onder een inclusieve samenleving verstaan we een samenleving waarin mensen met een handicap vanzelfsprekend gelijke kansen krijgen.

Voor onderwijs betekent het dat kinderen met een handicap op een reguliere school welkom zijn en dat het reguliere onderwijs in staat is voor al die kinderen een optimale leeromgeving te creëren.

Inclusief onderwijs betekent ook dat leerlingen zonder handicap ervaren wat inclusie in de praktijk betekent. Namelijk: zorg hebben en zorg dragen voor mensen met een handicap.

Inclusie in het basisonderwijs lukt in een toenemend aantal gevallen, maar is nog geen gelopen race. Voor het voortgezet onderwijs is er veel werk aan de winkel, daar is succesvolle inclusie eerder uitzondering dan regel.

De VIM richt zich op goed onderwijs voor alle kinderen met downsyndroom. De VIM richt zich specifiek op de praktijk rondom inclusie en integratie, door het verschaffen van informatie, door initiatieven te ontplooien op dit terrein, door bewaking van de regelgeving en de werking ervan in de praktijk. Verder wil de VIM een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die zich hiervoor inzetten.

Kortom, de VIM:

  • richt zich op het bevorderen van inclusie van mensen met downsyndroom
  • ziet onderwijs als middel om dat te bereiken
  • richt zich op versterking van de positie van ouders
  • werkt samen met het onderwijsveld en organisaties op het gebied van downsyndroom en inclusief onderwijs.

De VIM is zich hierbij nadrukkelijk bewust van de maatschappelijke context. De afgelopen decennia leken voorstanders van integratie vaak tegenstanders van speciaal onderwijs en vice versa. In de discussie wordt nu steeds duidelijker dat "onderwijs" en "school (organisatie)" vaak onterecht als synoniemen gebruikt worden.

Bij dit inzicht begint nieuw denken en zijn er nieuwe vragen: hoe organiseer je de sterk veranderende vraag in het onderwijs, met adequate middelen, terwijl je het kind steeds als uitgangspunt neemt? En wat is daarbij de rol van de ouders?